Tag: neutral

Results

  • Wolf

    [[File:357698 | class=media-item-align-right | 300x400px | wolf.jpg]] %{color:orange}Monster% Ofte fundet i de mere kolde klimaer. Der findes en Dire udgave af dette dyr. "Wandering alone or in packs, wolves sit at the top of the food chain. …