Tag: Cirkus

Results

  • Log post af Ra'Shin

    Efter at havet klaret jobbet om de forsvundne børn, fik Vi og Ra'Shin bl.a. billetter til cirkus, hvilket Vi og Ra'shin benyttede sig af. I cirkusset mødte Ra'shin en landsmand, der imponerede Ra'Shin med sin måde at kaste knive på. Ra'shin tog kontakt …

  • Wolf

    [[File:357698 | class=media-item-align-right | 300x400px | wolf.jpg]] %{color:orange}Monster% Ofte fundet i de mere kolde klimaer. Der findes en Dire udgave af dette dyr. "Wandering alone or in packs, wolves sit at the top of the food chain. …