The Frozen Wastes

Whiterun

Angorill Stormborn

Vi er ankommet til Whiterun, for at assistere dem i det ventede angreb på den sidste solskinsdag.
Jeg er godt på vej imod mit mål, og kan føle den indre storm i mig blive stærkere og stærkere.
Langsomt skaber jeg mere og mere tillid til Thalmor og dermed beskyttelse, imens jeg opbygger min styrke.
Vi ankom eftersigende til Whiterun på de planlagte tidspunkt(Selvom jeg ikke har stor tiltro til vores guide) og skal mødes med Jarl Balgruf den Store i morgen formiddag. For at fordrive tiden og skabe et overblik over byen, undersøgte Rashin og jeg Whiterun nærmere.
Alle rygter om denne by er eftersigende sande, hvor vi fik kendskab til en ny klan kaldet “Northern Eagles”, der blev dannet efter Imperials forlod Whiterun for godt et år siden pga. drage angrebet.
De bærer grå bånd på deres overarme som et symbol, men udgør ikke en trussel, da de hovedsageligt består af bønder og handelsmænd. Jeg vil dog stadig informerer Thalmore om denne klan. Ifølge rygterne er “Northern Eagles” opført af smedens datter, Adriane Avenicci
Vamirra_Azura_symbol.jpg
Jeg valgte, sammen med Rashin, at tage hen til min kusine, Helda, for at få bedre kendskab til byen. På vejen stødte vi ind i en person, der gemte sit ansigt under en hvidhætte. Han??? Placerede et stykke pergament i min taske. På pergamentet var der et underligt symbol, der udgjorde en blanding af Azuras og Vaerminas tegn. Om det har nogen betydning vides ikke, men jeg kan kun frygte hvad der vil ske, hvis de to Deadras vælger at blande sig i denne konflikt.
Helda informerede os om tingende i byen, og har på min anmodning, sendt besked til Thalmor om symbolet. Ydermere fortalte hun om 4 adventures, som ankom til byen for nogle dage siden. Jeg agtede at få deres assistance i den kommede krig. De var dog allerede lejet til at assistere Whiterun, men desværre af Vallick…
Han må for alt i verden, ikke vide at jeg stadig er i live. Det vil ødelægge min plan, mit mål og min families drøm, der har eksisteret i årtusinder… Drømmen dør med mig.
I morgen mødes vi med Jarlen, hvor vi vil få yderligere ordre…
- Angoril Stormborn

Comments

AimedZERO AimedZERO

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.