The Frozen Wastes

Her kan i se de husregler vi har tænkt os at bruge i vores spil. Er der problemer kan i bare skrive en kommentar her eller ved det individuelle indlæg.
Feats 1o1
Tamriel Setting

Vi har ændret flere feats som kan ses her Feats 1o1
Vi har ændret mange racer, for at få dem til at passe ind i Tamriel. Dette kan ses her Tamriel Setting
Critcal Hits er ved at blive set på, og vi overvejer flere mulighedder for at gøre disse mere interesante

Comments

AimedZERO AimedZERO

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.